Design a site like this with WordPress.com
Първи стъпки

Прогнозен сценарий и бюджет

Бюджет за първи сезон, състоящ се от 12 епизода

Продуцент: Мимо Гарсия

БЮДЖЕТ НА ЕПИЗОД: 10, 000 лева

ХОНОРАР НА ВОДЕЩ – 500 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА: 6, 000 ЛЕВА
ОБЩО 24, 000 ЛЕВА ЗА ЧЕТИРИМА ВОДЕЩИ
&
ХОНОРАР НА АНКЕТЬОР – 300 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 3, 600 ЛЕВА
&
НАЕМ НА СТУДИО И ТЕХНИКА – 4, 500 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА: ОБЩО 54, 000 ЛЕВА
&
РЕЖИСЬОР
– 450 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 5, 400 ЛЕВА
&
СЦЕНАРИСТ – 150 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 1, 800 ЛЕВА
&
ОПЕРАТОР – 150 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА: 1, 800 ЛЕВА
ОБЩО 3, 600 ЛЕВА ЗА ДВАМА ОПЕРАТОРИ
&
МОНТАЖИСТ – 200 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 2, 400 ЛЕВА
&
ГРИМЬОР – 100 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 1, 200 ЛЕВА
&
ЕКИП ПРОДУКЦИЯ* – 200 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА: 2, 400 ЛЕВА
ОБЩО 9, 600 ЛЕВА ЗА ЧЕТИРИМА АСИСТЕНТИ
&
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОДУЦЕНТ – 400 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 4, 800 ЛЕВА
&
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ – 800 ЛЕВА НА ЕПИЗОД; ЗА 12 ЕПИЗОДА:
ОБЩО 9, 600 ЛЕВА

ВЪВ ВСЕКИ ЕПИЗОД ЩЕ СЕ ДИСКУТИРАТ АКТУАЛНИ ОТ СЕДМИЦАТА ТЕМИ КАКТО В THE VIEW.
ще има ежеседмична рубрика „не на Омразата“. В НЕЯ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ СЛУЧАИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА БАЗА пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние.

общ бюджет за първи сезон: 120, 000 лева

*Екипът се състои от помощник-режисьор, осветител, административен персонал.

Реклама